Admitere Master Universitatea Politehnica Bucureşti 2014

Informaţii generale
Login  •  Înregistrare

Calendar astăzi
1 septembrie
14-25 Iulie, 01-17 Septembrie Înscriere 
 Situaţia înscrierilor
18-19 Septembrie Concurs admitere   
20 Septembrie Rezultate   


Contact
Termeni şi condiţii de utilizareÎnscriere

Admiterea la studiile universitare de Masterat se organizează în cadrul facultăţilor, într-o singură sesiune, în perioada:

1 - 20 Septembrie 2014


INSCRIEREA CANDIDATILOR


Pentru absolvenţii cu diplomă de inginer promoţia iulie 2014, facultăţile organizează înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat timp de 10 zile după terminarea susţinerii examenului de Licenţă:


14 - 25 iulie 2014, între orele 9:00 - 15:00.


Pentru cei care participă la înscrieri în această perioadă se va face o reducere cu 25% a taxei de înscriere.


A doua perioada de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat este:


01 - 17 septembrie 2014, între orele 9:00 - 15:00.


Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.


Conţinutul dosarului de înscriere:

  • Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
  • Două fotografii, realizate recent (color, format 3x4cm)
  • Diploma de bacalaureat, în original
  • Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original
  • Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original
  • Certificat de naştere - copie legalizată
  • Certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul)
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
  • Chitanţa privind plata taxei de înscriere
  • Copie Carte de Identitate


Copyright © 2007-2015 UPB
Toate drepturile rezervate